Bergen Business Park

Bergen Business Park er en ny og innovativ næringspark planlagt ved Vestlandets største trafikknutepunkt; Bergen lufthavn Flesland. I disse omgivelsene skal det vokse frem et levende miljø med grønne lunger og gode møteplasser som danner en unik ramme for morgendagens arbeidsplasser. Området skal utvikles med moderne kontorer, hotell, spisesteder og forretninger.

Fase 1

Utbygging av trinn 1, den del av næringsparken som ligger nærmest flyplassen, består av hotell med konferansefasiliteter samt 3 kontorbygg, totalt ca. 35 000 kvm. Denne delen av tomten er strategisk for å etablere området. Den kan fungere alene i samspill med flyplassen, men er også et bindeledd til den videre utviklingen.

Les mer om fase 1

Vestlandets største trafikknutepunkt

Bergen Business Park ligger i knutepunktet som etableres ved flyplassen, Vestlandets største trafikknutepunkt med 18 direkteruter innenlands og 38 utenlands.


 Avgang 
 Til         
 Flytid   
Et kraftfelt for utveksling av idéer og innovasjon
Bedriftene deler funksjoner som konferansesenter, utvendige torg og en rekke service tilbud og får dermed tilhørighet til et større felleskap.

Ta kontakt